منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر encoding یک فایل

امروز به یه مشکل خوردم. یه فایل با encoding WINDOWS-1256 داشتم باید تغییرش می دادم به utf8 . با دستور ساده زیر این کار انجام شد: behrad@debian:~$ iconv -f WINDOWS-1256 -t utf8 index.htm > newindex.htm برای اینکه اسم encoding ها … ادامه‌ی خواندنبرچسب ها :