منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر file manager پیشفرض گنوم

این Thunar مربوط به xfce جای nautilus پیشفرض شده بود، روی اعصاب من بود.  برای تغییر ساده file manager پیشفرض  می تونید از دستور زیر استفاده کنید:

exo-preferred-applications

و اگه علاقه به نوع پیچیده دارین به اینجا مراجعه کنید.برچسب ها : , , ,