منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر Hostname در openSUSE

در این مطلب چگونگی تغییر Hostname و استفاده از دستور hostname در توزیع RHLE و توزیع های مبتنی بر آن گفته شد. استفاده از دستور hostname در تمامی توزیع های لینوکسی یکسان است. در RHLE باید فایل etc/hostname/ را تغییر دهید اما در توزیع openSUSE باید فایل etc/HOSTNAME/ را تغییر دهید. فایل را با ویرایشگر دلخواه باز کنید و سپس خطی که وجود دارد را پاک کنید و hostname دلخواه ذا وارد کنید.

vi /etc/HOSTNAME

با ویرایش این فایل، تغییرات به طور دائمی اعمال خواهد شد. البته می توانید از دستور hostname نیز به صورت زیر استفاده کنید تا HOSTNAME را به طور موقتی تغییر دهید. تغییرات اعمال شده با دستور hostname پس از خاموش شدن سیستم از میان می رود.

hostname YOUR_HOSTNAME

hostname opensusepc.falearn.ir

openSUSE شامل ابزار مدیریتی قوی YaST است که امکان مدیریت سیستم و تمامی سرویس ها را از طریق خط فرمان و همچنین رابط گرافیکی قوی در اختیار کاربران و مدیران گذاشته است. پس می توانید از این رابط گرافیکی برای تغییر HOSTNAME به صورت زیر عمل کنید. نخست برای باز کردن YaST دستور yast2 در در خط فرمان اجرا کنید. سپس از پنجره باز شده Network Device را انتخاب کرده و از سمت دیگر Network Settings را انتخاب کنید.

سپس از پنجره باز شده برگه Hostname/DNS را انتخاب کنید و در فیلد های مورد نظر مقادیر را وارد کنید.

و در نهایت روی OK کلیک کنید تا مانند پنجره شکل زیر تغییرات اعمال شوند.برچسب ها : , , , , ,