منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر Keyboard Layout پیشفرض گنوم 3 به Ctrl+Shift یا Alt+Shift در فدورا 20

بطور پیشفرض در فدورا 20 که از گنوم 3 استفاده می کند برای تغییر زبان کی بورد از انگلیسی به فارسی و بلعکس از کلید های Super Key+Space که Super Key همان Window Key است استفاده می کنیم. برای تغییر آن بدون نیاز به هیچ ابزار خاصی و تنها اجرای یک دستور ساده زیر توسط dconf، آنرا به Ctrl+Shift یا Alt+Shift تغییر می دهیم. یا می توانیم توسط ابزار گرافیکی dconf-editor این کار را انجام دهیم. برای تغییر با استفاده از دستور dconf در فدورا 20 دستور زیر را اجرا کنید.

“[‘dconf write /org/gnome/desktop/input-sources/xkb-options “[‘grp:ctrl_shift_toggle

دستور بالا Keyboard Layout را به Ctrl+Shift تغییر می دهد و دستور زیر آنرا به Alt+Shift تغییر می دهد.

“[‘dconf write /org/gnome/desktop/input-sources/xkb-options “[‘grp:alt_shift_toggle

برای تغییر از محیط گرافیکی نخست برنامه dconf-editor را با دستور زیر نصب کنید.

yum install dconf-editor  -y

و پس از نصب شدن، برای بازکردن آن نخست کلید Super Key یا همان Window Key را کلیک کنید و نام dconf-editor را جستجو کنید.

پس از باز شدن برنامه مسیر دایرکتوری های زیر را دنبال کنید و سپس از پنل سمت راست مقدار کلید xkb options را مانند مقادیر بالا تغییر دهید.

org/gnome/desktop/input-sources/برچسب ها : , , , , , , ,