منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت‌های لیبره آفیس و آفیس مایکروسافت

در ویکی بنیاد مستندات، همیشه مطالب مفیدی یافت می‌شود! یکی از صفحات به‌دردبخور این ویکی، مطلبی است که در آن ویژگی‌ها و تفاوت‌های LibreOffice 4.1 و Microsoft Office 2013 به مقایسه گذاشته شده است. البته در این مقایسه فقط به تفاوت‌های برجستهٔ این دو مجموعه نرم‌افزار اداری توجه شده و نه هر ویژگی که در آن‌ها وجود دارد.

در انتهای صفحه، برخی از افزونه‌های LibreOffice هم معرفی شده‌اند؛ افزونه‌هایی که امکانات بیشتری را به این برنامه می‌افزایند. برای مطالعهٔ این ویکی بسیار مفید این پیوند را دنبال کنید. این صفحه را کاربران لیبره‌آفیس ساخته‌اند و اطلاعات آن با کمک آن‌ها به‌هنگام می‌شود؛ حتی شما هم می‌توانید این صفحه را کامل‌تر کنید! می‌خواهیم با کمک شما، این این 11 صفحه را ترجمه کنیم و پس از تکمیل و بهتر کردن آن، در همین‌جا (و البته در بخش فارسی ویکی) قرار بدهیم.

دریافت مقایسه در قالب ODT

دریافت مقایسه در قالب PDFبرچسب ها :