منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت اسکیما ها و کاربران در اوراکل

یک اسکیما مجموعه ای از ساختارهای منطقی و اشیا پایگاه داده است. هر اسکیما تحت مالکیت یکی از کاربرن اوراکل می باشد و می تواند نامی مشابه با نام کاربر (مالک اسکیما) دارد. کاربر SYS مالک اسکیمای SYSDBA و تمامی اشیا آن می باشد. هر کاربر مالک یک اسکیما است و اشیا اسیکما می توانند توسط دستور های SQL ایجاد شوند یا تغییراتی در آنها داده شود. در ادامه فهرستی از اشیا یک اسیکما آورده شده است :

 • Clusters
 • Database links
 • Database triggers
 • Dimensions
 • External procedure libraries
 • Indexes and index types
 • Java classes, Java resources, and Java sources
 • Materialized views and materialized view logs
 • Object tables, object types, and object views
 • Operators
 • Sequences
 • Stored functions, procedures, and packages
 • Synonyms
 • Tables and index-organized tables
 • Views

برخی دیگر از اشیا پایگاه داده که توسط SQL ایجاد و تغییر پیدا می کنند اما در یک اسکیما قرار نمی گیرند :

اشیا درون یک اسیکما ساختار های منطقی هستند که هیچ فایل فیزیکی بر روی دیسک ندارند که، اطلاعاتشان را در آن ذخیره کرده باشند. اما اوراکل اشیا اسکیما را بصورت منطقی تحت یک Tablespace در پایگاه داده ذخیره می کند و داده های هر شی در یک datafile از Tablespace بصورت فیزیکی ذخیره شده است. میان اسکیما و Tablespace هیچ رابطه ای وجود ندارد، هر Tablespace متشکل از یک یا چند datafile که حاوی داده های اشیا از اسکیما های (کاربران) گوناگون می باشد. اطلاعات بیشتر را از اینجا بخوانید.

بطور مثال در شرکتی با 100 کارمند، هر کارمند نیاز به فضایی مجزا برای ذخیره اشیا مربوط به خودش را دارد و هر کدام دارای نام کاربری خودش است و به همین خاطر هر یک اسکیمای خودش را دارد، اما همگی تحت Tablespace و datafile یکسان داده ها را ذخیره می کنند. معمولا اصطلاحات Schema و User یکسان در نظر گرفته می شوند، در صورتی که این دو با هم متفاوت هستند. User نام حساب کاربری است و Schema مجموعه ای اشیا، تحت مالکیت یک کاربر. درست است که اوراکل، یک اسکیما را در زمان ایجاد یک کاربر، می سازد و هر دو نامی مشابه دارند، اما بطور کلی دو مفهوم جدا از هم هستند.برچسب ها : , ,