منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت دمای سامانه در تریسکل ۶ و اوبونتو ۱۲٫۱۰

من دما رو توی تریسکل ۶ و اوبونتو ۱۲٫۱۰ روی سیستم خودم، براتون می‌ذارم. دما بشدت کاهش پیدا کرده (در بعضی از موارد نصف شده) و فن هم دیگه عین موتور جت کار نمی‌کنه! (دو کارت گرافیکه اینتل، رادئون)

تو تریسکل ۶:

هسته:

Linux 3.5.0-25-generic x86_64
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +47.0°C  (crit = +128.0°C)
temp2:        +58.0°C  (crit = +128.0°C)
temp3:        +29.0°C  (crit = +128.0°C)
temp4:        +43.0°C  (crit = +128.0°C)
temp5:        +20.0°C  (crit = +128.0°C)
temp6:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)
temp7:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)
temp8:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +49.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:         +47.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:         +49.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
اوبونتو ۱۲٫۱۰:
Linux 3.5.0-17-generic x86_64
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +82.0°C  (crit = +128.0°C)
temp2:         +70.0°C  (crit = +128.0°C)
temp3:        +38.0°C  (crit = +128.0°C)
temp4:        +62.0°C  (crit = +128.0°C)
temp5:        +20.0°C  (crit = +128.0°C)
temp6:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)
temp7:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)
temp8:         +0.0°C  (crit = +128.0°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +80.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:         +68.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:         +80.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)

radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1:        +70.0°C

اینم مشخصات سامانه‌ای که ازش استفاده می‌کنم.
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev b4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b4)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b4)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 (rev b4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos [Radeon HD 6400M/7400M Series]
24:00.0 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller (rev 30)
24:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (rev 30)
24:00.3 System peripheral: JMicron Technology Corp. MS Host Controller (rev 30)
25:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
26:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
27:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 04)برچسب ها : , ,