منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تقویم‌های فارسی ویندوزی

رقبای ماکروسافتی StarCalendar هم بیکار ننشسته‌اند

SunCalendar 7

شمیم یار ۹۲


هر چقدر که من به دیزاین و مسائل فنی و کاربردی و قابل‌سفارشی‌بودن اهمیت میدم، اونا به زیبایی و جذاب بودن و چیزهای سرگرم‌کننده اهمیت میدن
فکر کنم همه‌مون یه مقدار نیاز به تعادل داریم...