منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته

الگوریتم تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته

شما می توانید  تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته را از  اینجا (seri 1 ) دانلود کنید.توجه کنید که تمامی برنامه ها باید با زبان سی نوشته شود.

digg تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  reddit تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  stumbleupon تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  yahoo buzz تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  dzone تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  facebook تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  delicious تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  dotnetkicks تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  dotnetshoutout تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  linkedin تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  technorati تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  twitter تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  google buzz تمرین های سری اول برنامه نویسی پیشرفته  برچسب ها : , , , ,