منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تمیز دادن ۳ واژه نرم‌افزار آزاد، متن باز و انجمن محور

به طور تاریخی هر زمان پای پرزنت‌های گنو، نرم‌افزار آزاد ، متن باز ، اقتصاد نرم‌افزار آزاد و غیره که نشسته باشیم واژه انجمن‌محور (community-base) زیاد بررسی نگردیده است. در حالی که پایه‌های اساسی یک نرم‌افزار که عدم مرگ یک نرم‌افزار را رقم می‌زند یکی می‌تواند یک community پر حجم باشد. مباحث گنو، متن‌باز و … ادامه خواندن تمیز دادن ۳ واژه نرم‌افزار آزاد، متن باز و انجمن محوربرچسب ها : ,