منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیمات محیطی اوراکل

بعنوان مدیر پایگاه داده اوراکل، باید با برخی از تنظیمات محیطی و مفاهیم، آشنا باشید. برای نصب اوراکل در سیستم عامل لینوکس، نیاز به ایجاد کاربری به نام oracle و دو گروه oinstall و dba است. oracle عضوی از گروه oinstall و dba است و می تواند اوراکل را نصب کند. oinstall گروه اصلی oracle می باشد. اعضای گروه oinstall قابلیت نصب Patch کردن نرم افزار های اوراکل را دارند. کاربران عضو گروه dba، توانایی مدیریت اوراکل را خواهند داشت و می بایست با دقت، کاربران را عضو این گروه نمود. برای نصب اوراکل در ویندوز، کاربری که می خواهد اوراکل را نصب کند باید عضوی از گروه Local Administrator باشد.

groupadd -g 5250 oinstall

groupadd -g 5251 dba

groupadd -g 5252 oper

useradd -u 5250 -g oinstall -G dba,oper oracle

در سیستمی که اوراکل را نصب می کنید (ویندوز یا لینوکس) نیاز به تعریف چندین متغیر محیطی می باشد.4 متغیر اصلی که باید تنظیم شوند :

  • ORACLE_BASE : این متغیر شامل دایرکتوری ریشه اوراکل، جایی که تمامی فایل ها و نرم افزار های اوراکل در آن قرار دارند. اگر چندین نسخه از اوراکل بر روی یک ماشین نصب شده باشد، تنها یک ORACLE_BASE وجود دارد. برخی از مقادیر برای ORACLE_BASE بصورت زیر می باشد. اولین و دومین خطوط، در سیستم عامل های یونیکسی، مانند Linux, Solaris و سومین مسیر، در سیستم عامل ویندوز رایج است.

opt/oracle/

u01/app/oracle/

C:\app\amir

مواردی که در هنگام تنظیم کردن ORACLE_BASE باید در نظر بگیرید :

  1. هر چیزی را زیر دایرکتوری ORACLE_BASE نصب نکنید.
  2. یک Mount Point مجزا را برای دایرکتوری ORACLE_BASE در نظر بگیرید.
  3. اخرین دایرکتوری در مسیر ORACLE_BASE باید دایرکتوری oracle باشد. اما چرا در سومین خط بالا، آخرین دایرکتوری oracle نیست؟. دلیل آن این است که، چون متغیر ORACLE_BASE پیش از نصب اوراکل، تنظیم نشده است. اگر پیش از نصب اوراکل، متغیر ORACLE_BASE تنظیم نشود، بصورت پیش فرض از اولین دیسک با ظرفیت مناسب و کافی در ویندوز و بصورت DISK_DRIVE:\app\USERNAME و در لینوکس در اولین دایرکتوری u01 تا u09، قابل نوشتن است، بصورت u01/app/oracle/ نصب خواهد شد. در سومین خط بالا، پیش از نصب اوراکل، متغیر ORACLE_BASE تنظیم نشده است. همانطور که در این پست گفته شد، پیش از نصب اوراکل در لینوکس، کاربری به نام oracle که عضو گروه oinstall است را ایجاد کردیم و سپس متغیر های لازم را در فایل bash_profile آن، ایجاد کردیم.

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=oraclesrv.localhost; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

  • ORACLE_HOME : در این متغیر مسیر دایرکتوری خانگی اوراکل قرار می گیرد. اگر نسخه های متفاوتی از اوراکل روی یک سیستم نصب شده باشد، ORACLE_HOME را با آن نسخه ای که می خوایند از آن استفاده کنید، تنظیم کنید.ORACLE_HOME زیر دایرکتوری از دایرکتوری ORACLE_BASE است که شامل تمامی نرم افزار ها، فایل های باینری، اسکریپت ها و غیره.

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_home1

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1

  • ORACLE_SID : این متغیر حاوی نام database instance است که می خواهید به آن متصل شوید. همانطور که در این پست گفته شد، پیش از نصب اوراکل، این متغیر را با نام پایگاه داده ای که قصد ایجاد آنرا داریم، مقدار دهی کردیم.

  • LD_LIBRARY_PATH : متغیری که مسیر جستجو در کتابخانه ها را در سیستم عامل های لینوکس و یونیکس، مشخص می کند. این متغیر در سیستم عامل های مختلف، نام های گوناگونی دارد : در لینوکس LD_LIBRARY_PATH، در AIX به نام LIBPATH و در سیستم عامل HP-UX به نام SHLIB_PATH است. syntax این متغیر به صورت زیر است :

directory1:directory2:directory3

بطور مثال :

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

  • TEMP,TMP or TMPDIR : دایرکتوری فایل های موقتی را مشخص می کند. معمولا از دایرکتوری tmp/ در سیستم عامل های یونیکسی و لینوکسی استفاده می شود.
  • CLASSPATH : توسط Java Applications استفاده می شود. تنظیم این متغیر وابسته به Java Application است.
  • DISPLAY : این متغیر توسط ابزار های مبتنی بر X مورد استفاده است. (X-based tools). و دیوایس نمایشگر را برای Input/Output تعیین می کند. syntax استفاده از آن بصورت زیر است.

[hostname:server[.screen

hostname، نام ماشینی است که اوراکل بر روی آن نصب شده است. اگر شما از یک مانیتور استفاده می کنید، هم برای server و هم برای screen از مقدار صفر استفاده کنید. (0.0)

اطلاعات بیشتر در پیوند های زیر :

پیوند 1

پیوند 2برچسب ها : , , ,