منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیمات و نحوه استفاده از کلاس Oracle.DataAccess.Client.OracleNotificationRe

بله، البته! کلاس Oracle.DataAccess.Client.OracleNotificationRequest در کتابخانه Oracle Data Access Components (ODAC) برای دریافت تغییرات در دیتابیس Oracle استفاده می‌شود. در زیر به شرح تنظیمات و نحوه استفاده از این کلاس برای دریافت تغییرات بیشتر می‌پردازم: 1. Query (استعلام SQL): با استفاده از ویژگی Query، می‌توانید استعلام SQL را تعیین کنید. این استعلام مشخص می‌کند که تغییرات در دیتابیس کدام رکوردها را باید رصد کنید.