منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیم کارت شبکه در FreeBSD

در این مطلب تنظیم شبکه شامل آدرس IP، نام ماشین (Hostname)، و روش اختصاص IP که DHCP یا Static بودن است در سیستم عامل FreeBSD (و همچنین توزیع های مشتق از آن مانند PCBSD) نسخه ۱۰ به بعد توضیح داده شده است.
فایل etc/rc.conf/ فایلی است که تمامی تنظیمات شبکه به ازای هر کارت شبکه و تنظیمات کلی درون آن انجام می شوند. همچنین از این فایل برای پیکربندی سرویس ها (فعال یا عدم فعال بودن سرویس) استفاده می شود. همچنین می توانید زیر کاربرد فایل etc/rc.conf/ برای تنظیم NFS به عنوان یک سرویس را مطالعه کنید. با هر کدام از ویرایشگرهای دلخواه فایل را باز و تغییرات را اعمال کنید.

تنظیم hostname

در فایل rc.conf پارامتر hostname (همگی حروف کوچک) نام ماشین را مشخص می کند. به طور مثال خط زیر نام ماشین را pcbsd.falearn.ir تعیین می کند.

hostname=pcbsd.falearn.ir

پیدا کردن نام و تنظیمات فعلی اینترفیس های شبکه

با استفاده از دستور ifconfig می توانیم تنظیمات فعلی شبکه را پیدا کنیم. در شکل زیر نام اینترفیس اترنت em0 (اولین کارت شبکه ارترنت متصل به سیستم) و آدرس آن 192.168.1.3 و lo نام اینرفیس Loopback است.

freebsd_net_config1

تغییر  آدرس شبکه به صورت موقتی

از دستور ifconfig می توان برای اختصاص آدرس به صورت موقتی استفاده کرد. پس از راه اندازی مجدد سیستم این آدرس از بین خواهد رفت.

ifconfig NetworkInerfaceName inet IPAddress

ifconfig em0 inet 192.168.1.10

اختصاص آدرس IP به روش DHCP یا استاتیک

از فایل etc/rc.conf/ و تنظیم پارامتر ifconfig_interfacename می توان تعیین کرد که کارت شبکه به صورت استاتیک آدرس داشته باشد یا از DHCP آدرس دریافت کند. به طور مثال برای تنظیم کارت شبکه em0 باید پارامتر ifconfig_em0 را ویرایش کرد.

“ifconfig_em0=”DHCP

 و یا برای اختصاص آدرس IP به صورت استاتیک به صورت زیر انجام می شود.

“ifconfig_em0=”inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0

freebsd_net_config2

در نهایت برای اعمال تغییرات با دستور زیر سرویس شبکه در FreeBSD یعنی netif را راه اندازی مجدد (Restart) کنید.

sudo /etc/rc.d/netif restart

تغییرات از طریق رابط گرافیکی

از دستور bsdconfig می توان برای تنظیمات شبکه استفاده کرد. پس از اجرای دستور زیر گزینه Networkng Management را انتخاب کنید.

sudo bsdconfigure

freebsd_net_config3

سپس مطابق شکل زیر می توایند Hostname یا Network Interfaces و بقیه گزینه ها را تنظیم کنید.

freebsd_net_config4

در شکل زیر پس از disable کردن DHCP می توانید آدرس IP و Netmask را تعیین کنید.

freebsd_net_config5

سپس مطابق شکل زیر پنجره ای نشان داده می شود که با اتتخاب Yes معادل اجرای دستور etc/rc.d/netif/ خواهد بود.

freebsd_net_config6


تنظیم Interface های شبکه (کارت های اترنت) در RedHat

 تنظیم اینترفیس های شبکه در ابونتو/دبیانبرچسب ها : , , ,