منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیم IP static رو cent OS

خوب بعد از اتصال به سرور Cent OS  از طریق SSH  در صورتی که بخواهید آی پی خودتون رو به آی پی استاتیک تغییر بدید برای این کار باید مراحل زیر را طی کنید :

۱- در محیط ssh  دستور زیر را وارد کنید :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

 

باوارد کردن دستور بالا فایلی حاوی تنظیمات eth0  باز میشود که شما مطابق شکل نمونه زیر تغییر دهید:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet


به منظور انکه شما بتوانید از حالت DHCP به حالت Static سوئیچ کنید نیاز دارید تا مقادیری را تغییر دهید- نمونه زیر :

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.168.222
BROADCAST=192.168.168.255
NETWORK=192.168.168.0
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet


مقدار BOOTPROTO را مساوی static  قراردهید

مقدار های IPADDR  و BROADCAST و NETWORK  و NETMASK  را باتوجه به شبکه خود و آی پی های شخصی خودتون تنظیم کنید

 

برای ذخیره کردن تغییراتی که انجام دارد کلید های Ctrl+O  را بزنید و برای خارج شدن از این صفحه کلید های Ctrl+X را فشار دهید .

 

حالا وقت ری استارت کردن سرویس شبکه است با وارد کردن دستور زیر براحتی این کار را انجام دهید .

service network restart


 

بهمین سادگی… !!
برچسب ها : , ,