منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنها ۱۶ روز تا انتشار فدورا ۱۶

\"fedora-16-verne\"

دقیقه ها می گذرد،ثانیه ها می گذرد،روز ها یکی پس از دیگری می آیند و می روند و من همچنان چشمانم به شمارشگر انتشار فدورا ۱۶ است.پس کی فدورا ۱۶ منتشر می شود!؟؟ آه چه زیباست! تنها ۱۶ روز تا انتشار فدورا ۱۶ \';)\' چه تعداد روزهای جالبی \':)\'

و همچنان فدورا باز با این نسخه نیز غوغا به پا خواهد کرد و من همچنان آن را می خواهم در ژرفای وجودم لمس کنم. آه چه احساس زیبایی هست وقتی که عشقت را در آغوش می گیری و ضربان قلب هایتان یکی شود،چه زیباست وقتی که خون آزادی در رگ هایت جاری باشد.و همچنان عاشقت هستم فدورا و همچنان تو را دوست دارم.برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,