منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنها 20 روز تا انتشار فدورا 20

fedora-logo

با توجه به انتشار فدورا ۲۰ بتا و تغییراتی که در برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۰ رخ داده,تنها ۲۰ روز تا انتشار نسخه نهایی Fedora 20 باقی مانده است.با این اوصاف فدورا ۲۰ که با نام Heisenbug می باشد در تاریخ ۱۰-۱۲-۲۰۱۳ منتشر خواهد شد.

جهت دیدن برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۰ می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

 برچسب ها : , , , , , , , ,