منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع تاریخ و زمان

خیلی خوشحال می‌شدم تو این نوشته‌ها یه جاوای درست و حسابی هم میگفتم که باهم وارد jdbc بشیم و برخورد jdbc با type date رو بررسی کنیم. چون همیشه تو برنامه‌نویسی جاوا برنامه‌نویس‌ها تاریخ و زمان رو یا string می‌گیرن یا long، همیشه هم تو سطح اوراکل همه چیز رو اونجوری که دوست دارن می‌گیرن (البته اگه دیتابیس دست خودشون باشه)، به هر حال یه نقطه‌ای باید باشه که این ۲ تا رو به طور صحیح به هم وصل کنه.

جدول زیر در این پست مفروض است:

END_DATE START_DATE
02-May-90 02-May-89
10-May-89 04-May-89
10-May-90 04-May-89
04-Apr-89 04-Apr-89
04-May-89 04-Apr-89
10-May-89 04-Apr-89
10-May-91 04-Apr-89

این جدول T_DATE نام دارد. نوع داده‌های این جدول شامل موارد زیر می‌باشد.

  • فیلد START_DATE از نوع DATE
  • فیلد END_ DATE از نوع DATE

ادامه مطلب