منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰

۱۷ روز به انتشار نسخه‌ی ۱۱.۱۰ اوبونتو، توزیع محبوب لینوکس مونده و بزودی شاهد محصول جدید تلاشهای تیم و جامعه‌ی کاربری Ubuntu خواهیم بود. گشتی تو این گالری تصویر بزنین تا با حال و هوای Oneiric Ocelot بیشتر آشنا بشین. با سر زدن به سایت آزادراه هم اطلاعات خوبی از تغییرات نسخه‌ی جدید اوبونتو کسب می‌کنین.

1 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 2 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 3 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 4 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 5 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 6 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 7 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 8 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 9 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 10 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 11 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 12 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 13 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 14 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 15 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 16 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 17 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 18 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 19 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 20 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 21 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 22 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 23 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰ 24 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۱.۱۰

منبع: Debian Adminبرچسب ها :