منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴

برای تست نسخه‌ی نهایی اوبونتو ۱۲.۰۴ با اسم رمز Precise Pangolin باید تا ۲۶ مارچ صبر کنیم. تا اون وقت میشه ورژن بتا یا کاندیدای انتشار رونصب و امتحان کرد، با  Ubuntu Live CD ور رفت یا خیلی محافظه‌کارانه فقط به تماشای این تور تصویری نشست که شامل ۳۰ اسکرین‌شات از اولین نسخه‌ی بتای Ubuntu 12.04 هست. از شروع عملیات نصب این توزیع محبوب لینوکس تا مشاهده‌ی دسکتاپ پانگولین دقیق!

Boot 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Start 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Preparing to install Ubuntu 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Installation type 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Erase disk and install Ubuntu 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Where are you 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Copying files 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Keyboard layout 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Who are you 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Welcome to Ubuntu 12.04 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Ubuntu Sofware Center 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Shotwell Photo Manager 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Ubuntu One 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Rhythmbox 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Social Broadcasting 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Installation Complete 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Guest Session 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Ubuntu Desktop 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Home Folder 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ LibreOffice 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ About Rhythmbox 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Additional Drivers 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ System Settings 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Privacy Settings 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Deja Dup Backup Tool 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Sound 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Software Center 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Ubuntu One Setup 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Ubuntu Wallaper 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴ Ubuntu Precise Pangolin 128x128c تور تصویری اوبونتو ۱۲.۰۴

منبع: Debian Adminبرچسب ها :