منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توسعه پایگاههای داده با فناوری رایانش ابری

شرکت‌های مختلف فعال در توسعه بسترهای متن باز، در حال تحقیق روی تولید نرم‌افزارها و سرویس‌هایی هستند تا بتوانند پایگاه داده‌های بزرگ را با امکانات فناوری‌های ابری نگهداری کنند.