منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توقف پروسه ها در لینوکس

سوال: چگونه می‌توان پروسسها را درلینوکس متوقف کرد؟جواب: لینوکس و تمام سیستمهای شبه یونیکس دستور kill را بهمراه دارند.دستور kill سیکنال خاصی (همانند توقف پروسس) به یک پروسه خاص و یا گروهی از پروسس ها می فرستد. اگر سیگنال خاصی مشخص نگردد سیگنال TERM (توقف اجباری) فرستاده می شود.

توقف پروسه ها با استفاده از دستور kill در سیستم‌های لینوکس و یونیکس

دستور kill تحت سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل های شبه یونیکس کار می‌کند

ادامه مطلببرچسب ها : ,