منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تولد یک غول به نام لینوکس جنتو (بخش سوم)

این بخش آخر از مقاله های سه گانه دانیل روبینز درباره نحوه شکل گیری توزیعی به نام لینوکس  جنتو است که اگر بخش اول و بخش دوم از این مقاله ها را خوانده باشید ٬ این مقاله را در ادامه آنها و پایان بخش آنها خواهید یافت. همیشه به مشارکت و نظرات شما نیاز مبرم وجود دارد. پس خواهشمندم آنرا دریغ نفرمایید. نظرات شما سمت سوی برگردان های آینده یا نوشتارهای آتی را مشخص خواهد نمود. 

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]