منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تکمیل ترجمه بخش دیگری از لیبره آفیس

بخش SDext از لیبره آفیس به طور کامل ترجمه شد. رشته‌های این بخش مرتبط با اجزای اضافی ایمپرس (Impress) بودند که برای ارائۀ اسلایدها استفاده می‌شود. ملاحظه بفرمائید:

https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/sdext/

کار بر روی بخش SC هنوز ادامه دارد و اولویت اول ترجمه ماست. الویت‌های جدید ترجمه (غیر از SC) اعلام می‌شود. پس از ارتقاء، نسخۀ 3.4 حذف شده و کار بر روی نسخۀ 3.5 متمرکز می‌گردد.

منتظر خبرهای جدید باشید.برچسب ها :