منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ثبت نام در اولین دوره تخصصی Perl Programming

\"برگزاری

مخاطبین دوره:

1- کلیه علاقه مندانی که می خواهند با دنیا برنامه نویسی Perl آشنا شوند.
2- کارشناسان امنیت اطلاعات و شبکه، مدیران فناوري اطلاعات سازمان هاي دولتی، بانک ها و تمامی متخصصان و علاقه مندان امنیت اطلاعات.


دستاورد دوره در یک نگاه:

هدف این دوره  آموزشی، آشنا کردن مخاطبان با زبان اسکریپت نویسی پرل درسیستم عامل لینوکس و استفاده از پرل جهت استفاده ازامکانات رابط های شبکه است. در این راستا ابتدا مفاهیم اولیه برنامه نویسی پرل معرفی شده و سپس به بررسی پروتکلهای شبکه و کار با آنها که یکی از مهمترین مباحث سایبري است، پرداخوته خوواهد شد. بعد از مرور روش هاي موجود براي کار با پروتکلهای شبکه و همچنین ذکر کاربرد آن با استفاده از مثال های کاربردی سعی خوواهد شد در پایان فرد توانایی کار با رابط های شبکه را داشته باشد.

ظرفیت باقیمانده : در حال ثبت نام (ظرفیت باقیمانده 9نفر از 10 نفر)

اهداف دوره :

توانایی برنامه نویسی پرل در سیستم عامل لینوکس

توانایی کار با کتابخانه های برنامه نویسی پرل

توانایی کار با رابط های شبکه در زبان پرلبرچسب ها :