منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ثبت نام نسخه بتای کورتانا برای آیفونی ها

ثبت نام نسخه بتای کورتانا برای آیفونی ها

nikkhah88

درست مانند اندروید، مایکروسافت تصمیم گرفته است تا دستیار مجازی کرتانا را برای آیفون ها نیز ارائه دهد. نسخه بتای کرتانا، همه این ویژگی های کرتانای اصلی را ندارد، به طور مثال شما نمی توانید بگویید "سلام کرتانا" تا آن را بیدار کنید ولی به نظر می رسد قادر هستید تا از کرتانا به صورت دستی سوالاتی بپرسید و یادآورهایی اضافه کنید.برچسب ها :