منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ثبت نام نیمه دوم ترم تابستان 94

لینوکس جویان گرامی

ثبت نام نیمه دوم دوره های لینوکس ترم تابستان، آغاز شده است. جهت بهره مندی از مزایای جشنواره "آنیسا تابستون"می توانید در این دوره های لینوکسی شرکت نمایید.

فناوران آنیسا "خانه لینوکس ایران" این مژده را برای شما لینوکس جویان عزیز دارد که در میان این دوره ها یک دوره ی تخصصی جدید برگزار خواهد شد. جزییات این دوره تخصصی جدید، بزودی اعلام خواهد شد.

 برچسب ها : , , , ,