منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جداول در html

زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی یا زنگام یا اچ‌تی‌ام‌ال، در کنار سی‌اس‌اس هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. اچ‌تی‌ام‌ال زبان توصیف ساختار صفحه‌های وب است. زبانی‌است برای نشانه‌گذاری ابرمتن که برای تدوین قالب و طراحیصفحه‌های وب به کار می‌برند. دستورعمل‌های این زبان، برچسب (Tag) نام دارند که محتوای یک صفحهٔ وب، با آن‌ها، نشانه‌گذاری شده و بدین‌ترتیب، نحوهٔ نمایش آن صفحه برای مرورگرهای وب، توصیف می‌شود.

این زبان در خلال دهه ۹۰توسط دنیس ریچی اختراع شد.

آخرین نسخهٔ آن ۵ است.

هر یک از برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال، معنا و مفهوم خاصی دارند و تأثیر مشخصی بر محتوا می‌گذارند؛ مثلاً برچسب‌هایی برای تغییر شکل ظاهری متن، نظیر درشت و ضخیم کردن یک کلمه یا برقراری پیوند به صفحات دیگر در اچ‌تی‌ام‌ال تعریف شده‌اند.

یک سند اچ‌تی‌ام‌ال، یک پروندهٔ مبتنی بر متن (Text–based) است که معمولاً با پسوند .htm یا .html نام‌گذاری شده و محتویات آن از برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال تشکیل می‌شود. مرورگرهای وب، که قادر به درک و تفسیر برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال هستند، تک‌تک آن‌ها را از داخل سند اچ‌تی‌ام‌ال خوانده و سپس محتوای آن صفحه رانمایان‌سازی (Render) می‌کنند.

اچ‌تی‌ام‌الزبانی برای نشانه‌گذاری ابرمتن است و اساساً برای ساخت‌مند کردن اطلاعات و جدایش اجزای منطقی یک نوشتار — نظیر عناوین، تصاویر، فهرست‌ها، بندها و جداول — به کار می‌رود. از سوی دیگر، اچ‌تی‌ام‌ال را نباید به عنوان زبانی برای صفحه‌آرایی یا نقاشی صفحات وب به کار بُرد؛ این وظیفه اکنون بر دوش فناوری‌های دیگری همچون سی‌اس‌اس است.

گفتنی است اچ‌تی‌ام‌ال شکلی از زبان دیگری بنام اس‌جی‌ام‌ال است و کنسرسیوم وب جهان‌شمول آن را به عنوان استانداردی برای نشانه‌گذاری مستندات ابرمتنی برای عرضه در وب، تدوین کرده‌است.

در اچ‌تی‌ام‌ال سه نوع برچسب وجود دارد:

  1. تگ‌های یکه. مانند ‎<HR>‎ که خط رسم می‌کند.
  2. تگ‌هایی که شروع و پایان دارند. مثل: ‎<head></head>‎
  3. تگ‌هایی که دارای ویژگی می‌باشند. مثل: ‎<a href="http://www.w3.org">متن</a>

 

در اینجا به ساختار جداول در زبان html  خواهیم پرداخت .

جدول در صفحات وب با تگ <table> تعریف می شود که خاصیت های زیر را به خود می گیرد

 

نام خاصیت

نوع خاصیت

شرح

align

Left

Right

Center

نحوه تراز بندی و قرارگیری جدول را در صفحه مشخص می کند.

 Left:جدول را به چپ می برد

Right:جدول را به راست می برد

Center:جدول را به وسط می برد

Bgcolor

Color

رنگ پس زمینه جدول را تعیین می کند

border

pixel

ضخامت پهنای خطوط حاشیه دور جدول را تعیین می کند.

cellpadding

pixel

میزان فاصله بین خطوط حاشیه جدول و محتویات درون خانه های درون

آن را مشخص می کند

cellspacing

pixel

فاصله بین خانه های جدول را تعیین می کند.در صورت صفر بودن خانه

 ها به هم می چسبند

Frame

Above

Below

Border

Box

Hsides

ihs

rhs

vsides

Void

مشخص می کند کدام قسمت خطوط حاشیه های جدول باید

نمایش داده شود.

Above:خطوط بالایی نمایش داده می شوند

Below:خطوط پایینی نمایش داده می شوند

:Borderکلیه خطوط حاشیه خانه ها نمایش داده می شوند

Box: کلیه خطوط حاشیه خانه ها نمایش داده می شوند

Hsides:فقط خطوط افقی حاشیه خانه ها نمایش داده می شوند

Ihs:فقط خطوط افقی سمت چپ حاشیه خانه ها نمایش داده

می شوند

Rhs:فقط خطوط افقی حاشیه سمت راست خانه ها نمایش داده

می شوند

Vsides: فقط خطوط عمودی حاشیه خانه ها نمایش داده می شوند

Void: هیچکدام از خطوط حاشیه خانه ها نمایش داده نمی شوند

Rules

Cols

Rows

Group

All

مشخص کنند نوع خطوط تقسیم کننده خانه های جدول به

خانه های کوچکتر است

Cols:خانه های جدول فقط بر حسب ستون ها با خطوط از هم جدا

می شوند

Rows:خانه های جدول فقط بر حسب سطر با خطوط  از هم جدا

می شوند

Group: خانه های جدول بر حسب گروه بندی داخلی با خطوط  از هم جدا می شوند

All:تمام خانه ها با خطوط افقی و عمودی از هم جدا می شوند.

Summary

Text

یک متن خلاصه در مورد جدول است که برای برخی مرورگر های صوتی و بدون ت

widht

       pixel

میزان پهنا و عرض جدول را مشخص می کند

مثال ها:

از برچسب<tr>برای ایجاد یک سطر در جدول استفاده می شود.

از برچسب <td> برای ایجاد یک ستون در بک ستر استفاده می شود.

از بر چسب <th> برای معرفی تیتر استفاده می شود.

این بر چسب ها خاصیتهای زیر را به خود می گیرند.

نام خاصیت

نوع خاصیت

شرح

Align

Left

Right

Center

justify

نحوه تراز بندی و قرارگیری محتویات درون سطر جدول را مشخص می کند

Left:از چپ شروع می کند

Right:از راست شروع می کند

Center:از وسط شروع می کند

Justify:در کل عرض شی گسترش داده می شود

Bgcolor

Color name

رنگ پس زمینه را مشخص می کند

Valign

Top

Bottom

middle

نحوه تراز بندی عمودی محتویات درون جدول را مشخص می کند

Top:از بالا تراز می کند

Bottom:از پایین تراز می کند

Middle:از وسط تراز می کند

Colspan

number

تعداد خانه هایی که این خانه جدول آنها را پوشش می دهد را تعیین می کند

Rowspan

number

تعداد سطر هایی که این خانه جدول آنها را پوشش می دهد را تعیین می کند

width

pixel

میزان پهنا و عرض جدول را تعیین می کند

مثال ها:

لیست های منظم که با تگ <ol> معرفی می شوند و خاصبت زیر را به خود می گیرند.

نام خاصیت

نوع خاصیت

شرح

Start

Number

عدد یا حرف شروع لیست را مشخص می کند

type

A

a

I

i

1

A:حروف بزرگ انگلیسی

a :حروف کوچک انگلیسی

I :حروف بزرگ یونانی

i :حروف کوچک یونانی

۱

هر یک از آیتم های لیست توسط یک بر چسب درونی <li> معرفی می شود.

مثال ها:

لیست های غیره منظم که با تگ <ul> معرفی می شوندو خاصیت زیر را می گیرد

نام خاصیت

نوع خاصیت

شرح

Type

Disc

Circle

square

نوع نشانه شکل لیست را مشخص می کند.

Disc:دایره تو پر

Circle:مربع

Square:دایره تو خالی

مثال ها:

لیست های معنی مجموعه ای از چند آیتم متفاوت هستند که می توان همانند کتای های معنی واژه برای هر کدام یک توضیح نوشت ابن لیست ها با تگ <di>معرفی شده و برای توضبح آن از تگ <dd> استفاده می شود.برچسب ها : , ,