منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جدول زمانبندی دوره ها و آزمونها

سطح دوره

نام دوره

نحوه برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدرس

هزینه (هزار تومان)

مهارتهای لینوکس

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

-

-

    امین شاطری

۳۰۰ - ثبت نام

یکشنبه، سه شنبه

۱۳۹۲/۶/۱۷

۱۳۹۲/۷/۲

پنج شنبه ها

-

-

۳۰۰ - ثبت نام

LPIC1

۱۰۱

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

۱۳۹۲/۶/۱۶

۱۳۹۲/۷/۱

مهدی مهران فرید

علی نصرتی

امین شاطری

فرامرز معینی نژاد

۴۰۰ - ثبت نام

یکشنبه، سه شنبه

-

-

جمعه ها

۱۳۹۲/۶/۲۲

۱۳۹۲/۷/۱۲

۴۰۰ - ثبت نام

۱۰۲

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

۱۳۹۲/۷/۶

۱۳۹۲/۷/۲۲

مهدی مهران فرید

علی نصرتی

امین شاطری

فرامرز معینی نژاد

۴۰۰ - ثبت نام

یکشنبه، سه شنبه

-

-

جمعه ها

 ۱۳۹۲/۷/۱۹

 ۱۳۹۲/۸/۱۰

۴۰۰ - ثبت نام

کمپ LPIC1

-

-

-

--

۷۲۰- ثبت نام

LPIC2

۲۰۱

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

-

-

مهدی مهران فرید

علی نصرتی

۵۰۰ - ثبت نام

یک‌شنبه و سه شنبه

۱۳۹۲/۷/۹

۱۳۹۲/۸/۵

جمعه ها

۱۳۹۲/۷/۵

۱۳۹۲/۷/۲۶

۵۰۰ - ثبت نام

۲۰۲

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

-

-

۵۰۰ - ثبت نام

یک‌شنبه و سه شنبه

۱۳۹۲/۸/۷

۱۳۹۲/۹/۳

جمعه ها

۱۳۹۲/۸/۳

۱۳۹۲/۸/۲۴

۵۰۰ - ثبت نام

LPIC-301

پنج شنبه ها

۱۳۹۲/۷/۴

۱۳۹۲/۷/۲۵

مهدی مهران فرید

۶۰۰ - ثبت نام

Mastering Unix Scripting

قابل رزرو

بزودی

بزودی

مهدی مهران فرید

۴۰۰ - ثبت نام

Linux Embedded

قابل رزرو

بزودی

بزودی

بزودی

۵۰۰ - ثبت نام

PHP & MySQL (LAMP) مقدماتی

قابل رزرو

بزودی

بزودی

فرامرز معینی نژاد

۵۰۰- ثبت نام

PHP & MySQL (LAMP) پیشرفته

قابل رزرو

بزودی

بزودی

فرامرز معینی نژاد

۵۰۰ - ثبت نام

Asterisk VoIP مقدماتی

قابل رزرو

بزودی

بزودی

رضا مختارپور

۴۵۰ - ثبت نام

Asterisk VoIP پیشرفته

قابل رزرو

بزودی

بزودی

رضا مختارپور

۴۵۰ - ثبت نام

آزمون بین المللی

آخرین پنجشنبه هر ماه

فصل پاییز: ۱۸ مهر - ۳۰ آبان- ۲۸ آذر

 ثبت نام

  • دوره ۱۰۱ و ۱۰۲ صبح روزهای زوج (ویژه) از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برگزار می شود.
  • لطفا برای دیدن سرفصل هر دوره روی نام آن کلیک فرمایید.
  • دوره های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و  یک‌شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی  ۲۱ هستند.
  • دوره های کمپ و دوره های پنج شنبه و جمعه از ساعت ۹ الی ۱۷ هستند .
  • برای ثبت نام دوره و یا رزرو دوره ها با ما تماس حاصل فرمایید.برچسب ها : , , , , , ,