منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جدول DUAL

DUAL جدولی مجازی است که یک فیلد به نام DUMMY دارد. در هر کجا اگر جدول خاصی برای انتخاب وجود نداشته باشد، شما می‌توانید از جدول DUAL استفاده کنید.

به جای استفاده از جدول DUAL می‌توان از جدول‌های دیگه هم استفاده کرد(هر جدولی که دارای رکورد باشه) به طور دقیق هم همون کار DUAL را برای ما انجام می‌دهد ولی برای کارهای موقتی بهتره از جدول DUAL استفاده شود(شما می‌توانید خودتان هم به طور دستی یک جدول با یک فیلد برای کارهای TMP بسازید)

SELECT 2+2 FROM DUAL;

همان‌طور که در زیر می‌بینید جوابی که از این جدول مجازی یا هر جدول دیگری برای کارهای موقت ما بدست می‌آید 4 است.

2+2
----------
4