منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جدیدترین ترفند اپل استور : تیبل های 3D تاچ

جدیدترین ترفند اپل استور : تیبل های 3D تاچ

ZOKAEE181

لمس کنید تا باور کنید

اپل در ارتقاء تکنولوژی 3D تاچ جدید در آیفون های 2015 بسیار هوشمندانه عمل کرد تا جایی که توانست دو گوشی پرچم دار خود را به تیبل های (TABLE) حساس به فشار مجهز سازد .