منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جذب مدرس لینوکس از طریق دوره تربیت مربی

ثبت نام دوره حرفه ای مربیگری لینوکس LPI IRAN آغاز شد. هدف از برگزاری این دوره، جذب افراد متخصص در حوزه لینوکس برای تدریس دوره های لینوکس LPI ایران می باشد.