منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی دویست و هفتم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
موضوع: ورژن کنترل و فونتهای آزاد
در این جلسه ابتدا در مورد سیستم‌های مدیریت سورس و ورژن کنترل صحبت و سپس بحث آزادی با موضوع فونت‌های آزاد میان حاضرین در جلسه برقرار شد.برچسب ها : , ,