منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی یکصد و شصت و ششم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
موضوع: توزیع فدورا
در این جلسه آقای مولا پهنادایان در ارتباط با توزیع فدورا به ارائه‌ی مطلب پرداختند. همچنین شرکت کنندگان در مورد برنامه‌های آتی تهران‌لاگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.برچسب ها : , ,