منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی یکصد و شصت و هشتم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
موضوع: سوشال سمنتیک وب و تحقیقات باز و آزاد
در این جلسه ابتدا آقای محمد مسعود صدرنژاد در مورد موضوع سوشال سمنتیک وب صحبت کردند. در ادامه آقای فرهود فرهناک به ارائه بحث در مورد تحقیقات باز و آزاد پرداختند که به شکل‌گیری گفتگویی مفصل و چند جانبه راجع به مفهوم آزادی در نرم افزار و فراتر از آن میان حاضرین منجر شد.برچسب ها : , ,