منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی یکصد و شصت و هفتم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
موضوع: مپ‌ردوس، هدوپ و پکت اینجکشن
در این جلسه ابتدا آقای مجید عظیمی در مورد مدل مپ‌ردوس و تکنولوژی هدوپ به ارائه‌ی مطلب پرداختند. در ادامه آقای اشکان قاسمی در مورد پکت اینجکشن و ‌‌محل استفاده‌ی این متد در تکنولوژی‌های مخربی که دسترسی به محتوای آزاد در سطح اینترنت را محدود میسازند مطالبی را ارائه نمودند.برچسب ها : , ,