منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی یکصد و هجدهم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
موضوع: تهران-لاگ
جلسه یکصد و هجدهم روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف برگزار شد. در این جلسه اساسنامه گروه به رای عمومی گذاشته شد و همچنین اعضای شورای مرکزی، دبیر شورای مرکزی و بازرس مجمع عمومی انتخاب شدند.برچسب ها : , ,