منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی یکصد و پنجاه و نهم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
موضوع: ریمستر با ریمستر-سیس
این جلسه در روز سه‌شنبه مورخ ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل موسسه کهکشان نور برگزار شد. به دلیل حاضر نشدن دوستان به دلیل شرایط بد جوی، افراد حاضر شده به بحث آزاد پرداختند.برچسب ها : , ,