منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی یکصد و پنجاه و هشتم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
موضوع: ویرایشگر ایمکس
این جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در محل شرکت فناوران آنیسا برگزار شد. در این جلسه آقای محمد افاضاتی به توضیح در مورد ایمکس و نکاتی در مورد کار کردن با این ویرایشگر پرداختند.برچسب ها : , ,