منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه دویست و هجدهم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
موضوع: بحث آزاد
جلسه به صورت بحث آزاد برگزار شدبرچسب ها : , ,