منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه دویست و پانزدهم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
موضوع: فریم ورک Qt
این جلسه روز چهارشنبه ۶ خرداد از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.
در این جلسه آقای روزبه حاجی زاده در مورد فریم ورک Qt ارائه ای داشتند. و در ادامه در مورد برگزاری جشن ده سالگی لاگ تهران صحبت هایی شد.
ارائه آقای حاجی زاده در مورد فریم ورک Qtبرچسب ها : , ,