منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه دویست و چهاردهم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
موضوع: بحث آزاد
.جلسه به صورت بحث آزاد برگزار شدبرچسب ها : , ,