منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ی نهم

این جلسه آخرین جلسه ی لاگ در سال ۱۳۹۳ بود که با حضور ۱۱ نفر از اعضای لاگ تشکیل شد. همچنین پروانه زحمت کشیده بود و سفره ی هفت سین زیبایی آماده کرده بود.

در ابتدای جلسه آقای فیروزی درباره ی FFmpeg توضیحات جالبی ارائه دادند. سپس به صورت عملی یک سری از کامندهای مربوطه را به نمایش گذاشتند. فایل ارائه ی آقای فیروزی را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

در بخش دوم جلسه هادی ادامه ی مبحث بش اسکریپت را توضیح داد. از مباحث ارائه شده میتوان به تعریف function و نحوه ی استفاده از آن ، محاسبات ریاضی و همچنین گرفتن ورودی از کاربر اشاره کرد. همانند جلسه ی قبل بعضی از اعضا نیز به صورت عملی دستورات گفته شده را پیاده سازی نیز میکردند.

آخرین جلسه ی شیرازلاگ در سال 93 سفره هفت سین لوگوی شیرازلاگ