منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ی ۱۸

این جلسه با حضور ۳ عضو جدید برگزار شد. در ابتدای جلسه هادی انواع مسنجرها را مورد بررسی قرار داد. سپس آقای جفره  Tiling Window Manager را معرفی کردند و به معرفی نحوه ی کارکرد آن پرداختند. ارائه ی سوم نیز توسط سلمان با موضوع ویرایشگر Emacs انجام شد.

photo_2015-06-09_15-13-19