منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ی ۲۱

در این جلسه سلمان درباره ی لاتک صحبت کرد. اینکه لاتک چیست، برای چه و چگونه میتوان از آن استفاده کرد. همچنین به صورت عملی یک سری از دستورات آن را برای آشنایی بیشتر اعضا اجرا کرد. در انتهای جلسه نیز کمی درمورد گروه‌بندی ها بحث شد و مجددا آقای فیروزی درباره‌ی فلسفه‌ی ایجاد آن توضیحاتی ارائه دادند.

photo_2015-06-30_17-32-26

photo_2015-06-30_17-32-37

photo_2015-06-30_17-32-40