منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ی ۲۳

در اول این جلسه آقای پیمان لاری ادامه مباحث شبکه از جمله آدرس دهی در محیط شبکه به چه نوحی می باشد، ip, پورت, arp و … چیست و همچنین ارتباط دستگاه ها بر روی شبکه به چه نوحی می باشد توضیح دادن و یک شبکه کوچک به صورت عملی پیاده سازی شد تا نحوه ارتباط بین سیستم ها بر روی بستر شبکه مفهومی تر باشد و همچنین توضیحاتی در مورد apache Web server ارائه شد، در ادامه جلسه آقای هادی یداللهی مبحث nosql توضیح دادن و نیاز امروز ما به nosql مورد بحث قرار دادند . و در اخر به پیشنهاد آقای جفره و خانوم ریاحی و دیگر دوستان تصمیم براین گرفته شد در آخر هر جلسه ی لاگ اخبار جدید مربوط به دنیای نرم افزار آزاد و همچنین سایتها و نرم افزارهایی که اعضا با آن ها کار کرده اند معرفی شود.

photo_2015-07-19_12-33-31 photo_2015-07-19_12-33-24 photo_2015-07-13_22-09-28 photo_2015-07-13_22-09-17 photo_2015-07-13_22-09-11 photo_2015-07-13_22-09-01 photo_2015-07-13_22-08-54 photo_2015-07-13_22-08-39 photo_2015-07-13_22-09-09