منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۱۱ ام

این جلسه شیرازلاگ در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۴ با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه به برنامه ریزی و مشورت دقیق برای همایش آشنایی با نرم افزار آزاد و متن باز که در ۶ و ۷ اردیبهشت برگذار میشود، پرداخته شد. افرادی که مسئولیت هایی برای همایش بر عهده دارند، درباره ی میزان آمادگی خود برای همایش صحبت کردند.  مشاهده، انتقاد و پیشنهاد درباره ی کارت های شناسایی ، صفحه ی سایت همایش و بنر نیز از اقداماتی بود که در این جلسه صورت گرفت.

photo_2015-04-14_10-25-54