منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۱۵

جلسه ی ۱۵ام شیرازلاگ در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴ با حضور ۲ عضو جدید برگزار شد. در ابتدای جلسه پویا مطالبی درباره ی بوت شدن سیستم از bois تا کرنل تهیه کرده بود که ارائه داد و سپس وحید مراحل اضافه کردن یک Repository را مرحله به مرحله توضیح داد.

در ادامه برای هفته های آینده برنامه ریزی شد و تصمیم گرفته شد که آقای جفره در هفته ی آینده ارائه ای در زمینه ی توزیع آرچ آماده کنند و  به درخواست  اعضای حاضر در لاگ از تاریخ ۴ خرداد ۹۴ یک ساعت آخر لاگ توسط سیاوش به آموزش زبان برنامه نویسی پایتون اختصاص داده خواهد شد.