منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۲۶

در این جلسه که در فضای باز برگزار شد برنامه‌ریزی و یک سری هماهنگی‌ها درجهت برگزاری کلاس اموزشی زبان اسکرچ برای کودکان انجام شد. همچنین اعضا گزارشی از مسئولیت‌هایی که برعهده داشتند و روند پیشرفت آن‌ها ارائه دادند.

photo_2015-08-03_23-53-18