منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۲۷

در ابتدای این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، پیمان توضیحاتی در زمینه ی air crack ارائه داد. سپس آقای فیروزی به صورت مختصر اموزشی در زمینه ی برنامه‌نویسی اسکرچ ارائه دادند. سپس برنامه ریزی‌های دوره‌ی اموزشی اسکرچ پیگیری شد.

photo_2015-08-14_22-31-02

photo_2015-08-14_22-31-16