منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۲۸

جلسه ی ۲۸ لاگ که در آخرین جلسه ی مرداد ماه ۹۴ بود، در ابتدا سلمان درباره ی پروانه های آزاد توضیحات جامعی ارائه داد. سپس اعضا به بررسی یک سری از موضوعات لاگ پرداختند و در انتها تصمیم براین شد که راهبران لاگ توسط اعضا و به رای آنها انتخاب شود. که در این رای‌گیری امیرحسین، هادی و رحیم به عنوان راهبران لاگ شیراز انتخاب شدند.

11899601_708229239320611_1914645261_n

photo_2015-08-27_10-47-05